Meats- Box C- 10lb

$68.95

  • Ground Beef 81/19— 2ib (2 X 1ib bag)
  • Porc Chop Bone in 3/4”thick— 3ib (8x16oz)
  • Bacon 16/18 — 3ib (3 X 1 ib)
  • Chicken Breast Supreme Skin On— 2ib (4 X 8oz)
Category: Product ID: 4227

Description

  • Ground Beef 81/19— 2ib (2x 1ib bag)
  • Porc Chop Bone in 3/4”thick— 3ib (8x16oz)
  • Bacon 16/18 — 3ib (3x1ib)
  • Chicken Breast Supreme Skin On— 2ib (4x8oz)